Biografie hlavních aktérů sympózia

David Abram (nar. 1957). Ekofilosof a antropolog. Jako trikový kouzelník žil se šamany a kouzelníky v Indonésii, Nepálu a v Americe. Časopis Utne Reader ho zařadil mezi stovku vizionářů, kteří dnes mění svět. Abramovy eseje vyšly ve všech důležitých ekologických časopisech v USA; v češtině vyšla antologie jeho esejů Procitnutí do živé země. Jeho kniha Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě, která  právě vychází v češtině, byla vícekrát oceněna. Zakladatel a vedoucí Alliance for Wild Ethics (Aliance pro etiku divokého). www.wildethics.org


Andreas Weber (nar. 1967). Vystudoval biologii a filosofii v Berlíně, Freiburgu, Hamburgu a v Paříži; promoval u Hartmuta Böhmeho a Francisco Varely prací Příroda jako význam. Jako svobodný publicista píše pravidelně příspěvky pro magazíny a časopisy, mezi jinými pro Die ZeitGeoGreenpeace Magazin a Oya. Je autorem knihy Alles fühlt (Vše cítí). Naposledy vydal knihu Mehr Matsch. Kinder brauchen Natur. (Více bláta. Děti potřebují přírodu) Andreas Weber žije v Berlíně a ve Varese (Itálie).  www.autor-andreas-weber.de 

Hildegarda Kurt (nar. 1958). Historička umění a badatelka v oblasti věd o kultuře, spisovatelka, docentka sociální plastiky na Oxford Brookes University a ředitelka Institutu pro umění, kulturu a budoucnost v Berlíně. Hlavními oblastmi jejího zájmu jsou umění a udržitelnost, estetická výchova, dialog kultur a interkulturalita. Její poslední knihou je Wachsen! Über Geist in der Nachhaltigkeit (Rosťme! O duši v udržitelnosti). www.hildegard-kurt.de 
Shelley Sacks. Akční umělkyně. Jako někdejší spolupracovnice Josepha Beuyse a průkopnice sociální plastiky rozvíjí nový interdisplinární přístup k umění pro 21. století. Působí jako profesorka Výzkumného oddělení sociální plastiky na Oxford Brookers University, které založila. Zkoumá roli imaginace při vytváření demokratického a ekologicky udržitelného světa. www.social-sculpture.org, http://www.universityofthetrees.org/
Ivan M. Havel (1938). Vědecký pracovník, bývalý ředitel Centra pro teoretická studia Akademie věd, šéfredaktor časopisu Vesmír. Je bratrem zesnulého prezidenta Václava Havla. Doktorát obdržel na Kalifornské univerzitě v Berkley. Jako vědec se zabývá  kybernetikou, umělou inteligencí, kognitivními vědami a filosofií vědy. Je autorem řady vědeckých statí. Z publikoaných knih: Arsemid, Otevřené oči a zvednuté obočí.
www.cts.cuni.cz/~havel/

Miroslav Petříček (nar. 1951). Filosof fenomenolog, žák filosofa Jana Patočky. Doktorát z filosofie obdržel na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998). Vyučoval na Sředoevropské univerzitě, od roku 1991 vyučuje na Filosofické fakultě UK v Praze. Zabývá se vztahy mezi filosofii a uměním a specializuje se na francouzskou filosofii. Do češtiny přeložil stěžejní dílo fenomenologické filosofie knihu Maurice Merleau-Pontyho Viditelné a neviditelné Je autorem práce Úvod do (současné) filosofiehttp://www.cfb.cuni.cz/html/lide/petricek.htm

Marco Bischof (nar. 1947). Nezávislý vědec, znalec širokého spektra hraničních oblastí duchovních a přírodních věd. Zabývá se celostní medicínou, kvantovou biologií, energetickou medicínou, historií konceptu "pole" ad.Vedoucí institutu Future Science, člen Mezinárodního institutu biofyziky v Neuss a Německé transpersonální společnosti. Proslavil se knihou Biophotonen - Das Licht in unseren Seelen (Biofotony - světlo v našich duších). V čeština vyšla jeho kniha Naše duše může létat (Malvern, 2012). www.marcobischof.comJohannes Heimrath (nar. 1953). Publicista, vydavatel, podnikatel v oblasti médií, hudebník a hudební skladatel, spisovatel, kulturní aktivista a celoživotní propagátor udržitelného způsobu života. Jeho zázemí je ekologická komunita, kterou před více než 30 lety založil. Vydavatel kulturně-kreativního časopisu OYA, generální sekretář Budapešťského klubu. Zakladatel Evropské akademie léčivého umění. Je autorem knihy Die Post-Kollaps-Gesellschaft (Společnost po kolapsu). www.johannesheimrath.de

Žádné komentáře:

Okomentovat