Program sympózia

Praha, Divadlo Kampa a prostory parku na Kampě a na Petříně úterý 12. března, od 9:00 do 19:00 


Téma:

Jak dnes můžeme rozvinout "udržitelnou společnost", tj. společnost, jež skutečně podporuje život? Domníváme se, že to nějak souvisí s pochopením, že jako lidé žijeme uvnitř živého, oduševnělého světa, v němž vše je nadáno schopností se vyjadřovat, schopností jazyka a cítění i schopností navazovat vzájemné vztahy. Pokusíme se paradigma živého světa zkoumat z pohledu rodící se nové kultury, která se zaměřuje na věci, jež rozvoj života jako celku opravdu podporují a ukázat, jak souvisí s (r)evolucí nových forem společenské praxe zaměřujících se na společné dobro a společné statky. 

Hlavní aktéři:

David Abram (Santa Fe) - "Umění vnímání"
Hildegarda Kurt (Berlín) - "Kultura vnitřního člověka"
Shelley Sacks (Oxford) - "Sociální plastika dnes"
Andreas Weber (Berlín) - "Nově myslet život"
Ivan M. Havel (Praha) -  "Inteligence živého světa"
Miroslav Petříček (Praha) - "Myšlení a život"
Marco Bischof (Berlín) - "Koncepty pole"

Moderování: 

Johannes Heimrath (thinkOya) 

Organizace: 

Sdružení Pilgrim ve spolupráci s thinkOya a Divadlem Kampa: Jiří Zemánek, Tomáš Hrůza, Lara Mallien, Matthias Fersterer, Johannes Heimrath, Petra Czabanová. 

8:30 
Příchod a registrace.

9:00 - 9:45
Přivítání hostů a všech účastníků sympózia, křest nově vydané knihy Davida Abrama Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě (DharmaGaia) úvodní slovo Jiří Zemánek (Pilgrim), za přítomnosti Lumíra Kolíbala (DharmaGaia) a Michaely Melechovské. Úvodní slovo k sympóziu od Johannese Heimratha (thinkOya), věnované kvalitě naslouchání. Společná hudební improvizaci, vytvořená všemi účastníky na rudimentární nástroje, přivezené z Domu zvuku (Klang Haus) v Klein Jasedow; viz www.eaha.org.  

9:45 - 10:30
Kulatý stůl - David Abram, Andreas Weber, Hildegarda Kurt, Shelley Sacks, Marco Bischof, Ivan M. Havel a Miroslav Petříček. Do plynulé vzájemné konverzace vstoupí každý z nich krátkým osobním příspěvkem. Kulatý stůl nebude moderován.

10:30 - 11:00
Přestávka na kávu/čaj.

11:00 - 12:30
Počáteční dialog mezi Hildegardou Kurt, Shelley Sacks, Davidem Abramem, Andreasem Weberem, Marco Bischofem, Ivanem M. Havlem a Miroslavem Petříčkem se postupně otevře pro příspěvky ostatních účastníků sympózia. K tomu účelu budou k dispozici dvě samostatné židle, označené odlišnými barvami. Jedna bude rezervovaná pro publikum - každý z účastníků jí může spontánně zaujmout a přednést z ní jeden nebo maximálně dva příspěvky než ji uvolní pro dalšího. Druhá židle bude rezervovaná pro kruh publicistů, myslitelů a praktiků z okruhu kulturně kreativního think tanku Oya, včetně českých autorů, kteří se tématikou sympózia zabývají už delší čas. K zahraničním hostům zde bude patřit například Geseko von Lüpke (znalec šamanismu), Caroline Claudius (filosofka a aktivistka urbanního zahradnictví), Christa Müller (socioložka, odbornice na soběstačné hospodaření), Renate Börger (publicistka a politická aktivistka) a Claus Biegert (novinář a iniciátor ceny za Bezatomoou budoucnost). Z českých autorů počítáme s participací Tomáše Daňka (alternativní cesty v biologii), Milana Smrže (solární energetika) a Jiřího Zemánka (historik umění a kulturní aktivista). I v tomto případě bude praxe přednášení příspěvků stejná. Dohlížet na její průběh bude Johannes Heimrath. 
Také sedm hlavních protagonistů sympózia v průběhu společného dialogu opustí své židle a připojí se na chvíli k publiku. Tímto způsobem bude konverzace probíhat hodinu a půl. Měla by vést do kreativní a stále intenzivnější vzájemné výměny, propojující filosofií a umění, imaginaci, sociální otázky a životní praxi. 
Naší snahou bude uchopit proces společného dialogu jako praxi rozvíjení kolektivní inteligence, kterou autoři sympózia přirovnávají k pečení chleba: sedm hlavních protagonistů představuje kvas, iniciační prvek celého procesu. Další pozvaní aktéři jsou vodou a posluchači moukou, organizátoři a moderátor představují sůl. I když tyto prky hrají svou individuální roli, pokud budou jako ingredience dobře smíchány a prohněteny mohou společně vytvořit něco nového: těsto pro skvělý chleba, tedy cosi, co žádný z nich nemůže vytvořit sám. 

12:30
Rozhovor přejde do společné hudební improvizace, inspirované Johannesem. 

13:00 - 14:30
Přestávka na oběd. V místě bude k dispozici vegetariánský cathering.

14:30 - 16:30
Paralelní prožitkové workshopy:
David Abram: Vyprávění příběhů, Shelley Sacks: Fórum Země, Hildegarda Kurt: "Z hloubi" - o vztahu lidí a plodnosti půdy a Andreas Weber: Naturfilosofická procházka. Workshopy se uskuteční v parku na Kampě a na Petříně. Maximální počet účastníků v každém workshopu je 25 osob.

16:30-17:00
Přestávka na kávu/čaj.

17:00 - 18:00
Vzájemné sdílení zkušeností a podnětů, rozvinutých účastníky v průběhu sympózia: srovnání dopolední reflexivní části s uměleckou a prožitkovou odpolední částí. 

18:00 - 18:30
Celková sumarizace celého dne šesti hlavními protagonisty. 

18:30 - 20:00
Rozloučení a hudební dozvuk s vystoupením hráče na digeridoo Ondřeje Smeykala (www.smeykal.com)


Cena: 400,-Kč (výdělečně činní), 350,-Kč (studenti a důchodci)

Další informace: 
Jiří Zemánek: sarvanga@centrum.cz, 777 117 466
Tomáš Hrůza: tomashruza@gmail.com, 775 052 607

Žádné komentáře:

Okomentovat