O sympóziu


připravil PILGRIM ve spolupráci thinkOYA jako 3. pořad cyklu Nová kultura

Divadlo Kampa, Praha, úterý 12. března 2013, 9–20 hod


"Jsme lidmi jen v kontaktu a družnosti s tím, co je ne-lidské." 

 David ABRAM V souvislosti s německým a paralelním českým vydáním knihy amerického filosofa Davida Abrama Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě (DharmaGaia), jednoho z klíčových děl současné ekologické filosofie a etiky, se v německém kulturně kreativním časopise OYA zrodil nápad uspořádat mezinárodní sympózium. Jeho cílem je prozkoumat, jak by tvůrčí podněty ekologie vnímání a poetiky živého světa, které přinesl David Abram a s ním další myslitelé a umělci, mohly přispět k rozvoji paradigmatu nové společnosti vzájemného prospěchu podporující život. 
  David Abram tvrdí, že teprve prostřednictvím svého napojení na "více než lidský svět" přírody se skutečně stáváme lidmi, že žijeme uvnitř živé, oduševnělé země, v níž lidská tvořivost není ničím ojedinělým. Díky tomu se perspektiva, která zemi nahlíží pouze jako technologicky ovladatelný objekt či zásobárnu surovin převrací a mění v otázku: Jak je možné rozvinout společnost, která do svého středu staví prospěch a bohatství nejenom lidí, ale života jako celku? A co to může znamenat pro naši etiku, hospodářství, pro naše právo? Co jsou to "společné statky"? 
  V rámci sympózia se pokusíme vytvořit interaktivní prostor pro tvůrčí setkání všech zúčastněných nad těmito a dalšími podobnými otázkami. Myšlenkové podněty do této společné rozpravy vnesou především její protagonisté: filosof David Abram, německý filosof Andreas Weber, protagonistky umění sociální plastiky Hildegarda Kurt Shelley Sacks, propagátor biomedicíny Marco Bischof  a z české strany filosof vědy Ivan M. Havel a filosof fenomenolog Miroslav PetříčekDialogy bude moderovat publicista Johannes Heimrath (OYA). 

Součástí sympózia budou rovněž prožitkové workshopy a vystoupení hráče na digeridoo Ondřeje Smeykala.


Cena: 400,-Kč (výdělečně činní), 350,-Kč (studenti a důchodci)
v ceně je zahrnuté vstupné na přednášky, workshop a občerstvení
Předprodej: http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/921
Organizace sympózia a informace o programu
Jiří Zemánek: sarvanga@centrum.cz, 777 117 466
Tomáš Hrůzatomashruza@gmail.com, 775 052 607

Partneři sympózia:Mediální partneři:
A2
ArtMap
EKOLIST
Tvar

Žádné komentáře:

Okomentovat